Què és el sexe? Què és la sexualitat? Les dues coses són una forma de comunicar-nos, de transmetre, de mostrar però també d’emmascarar temors, pors i frustracions. Moltes vegades pensem que el sexe és una forma de donar i rebre plaer, però la sexualitat va més enllà del plaer. El sexe pot ser i ho podem transmetre d’una forma natural, de forma esporàdica, com sexe patològic i fins i tot d’una manera perjudicial.

Què és l’addicció al sexe

Hem de tenir present que l’addicció al sexe es diu nimfomania, les persones nimfòmanes no ho fan tant buscant un plaer sexual sinó com un intent d’alleujar tot el malestar emocional que senten.

Ana i Mia són nimfòmanes?

Podríem fer una relació entre sexualitat i el trastorn alimentari? Creiem que hi ha una relació important entre el sexe compulsiu i els trastorns alimentaris, ja sigui mantenint relacions sexe compulsiu, ja sigui intentant mostrar que són millors en les seves relacions sexuals. Al altre extrem ens hi trobem un altre forma de viure-ho, evitant forçosament qualsevol contacte amb la part sexual per tal de no mostrar el seu cos i amb això que es puguin veure les inseguretats que amaguen.

En moltes ocasions, les persones amb anorèxia o bulímia utilitzen el sexe per autoafirmar o com a substitut de l'afecte

En moltes ocasions, les persones amb anorèxia o bulímia utilitzen el sexe per autoafirmar o com a substitut de l’afecte

El que ens ha de quedar clar, és que darrere dels trastorns alimentaris la majoria de vegades hi ha seriosos trastorns sexuals. En el cas de l’anorèxia, la persona tendeix a evitar el contacte físic, a aïllar-se socialment per la qual cosa les relacions sexuals són viscudes molt negativament, mentre que en el cas de la bulímia nerviosa, la persona tendeix a una promiscuïtat sexual, però també pot presentar-se un intens por al rebuig.

Sexe esporàdic no segur

Internet s’ha convertit per a molts adolescents d’avui en dia, un refugi per poder normalitzar totes aquestes conductes i fomentar comportaments sexuals i instaurar estils de vida, que produeixen malalties mentals, podem trobar les dues paraules més utilitzades per buscar aquest tipus d’informació “Ana i Mia “on Ana equival a anorèxia i Mia a Bulímia. Aquest tipus de pàgines potencien certes conductes nocives com ara practicar sexe per perdre pes, fer maratons sexuals amb altres persones. Utilitzen el sexe per reafirmar-se i moltes vegades comporta a posar-se en situacions de risc elevat per a la persona.

[su_note note_color=”#9af795”]Si tens algun dubte i t’agradaria saber si estàs en risc de patir anorèxia o qualsevol trastorn de l’alimentació, t’aconsellem que facis aquest test totalment confidencial. Així podràs saber si seria bona idea visitar un especialista. Sort![/su_note]

Saben els adolescents que són les paraules “fer l’amor”? Avui dia ni tan sols s’ho plantegen, en l’actualitat existeix tal alliberament sexual, que els adolescents ja no es plantegen el arribar verges al matrimoni, de fet perdre la virginitat per sentir-se un més del grup, és un propòsit, i quan abans es perdi millor, s’ha perdut el valor de les paraules “fer l’amor”.

Els joves d’avui en dia s’inicien en la sexualitat sense coneixement de les conseqüències, la informació o els consells els busquen en les amistats, no en els adults, i aquesta informació és inadequada i incorrecta, ja que qui dóna aquests consells són de la seva mateixa edat, que tenen la mateixa o menys informació que ells i gairebé mai parlen sobre això amb un adult que els pugui explicar la realitat, les conseqüències i el perill del sexe esporàdic sense una correcta precaució. En ocasions la falta i el buit d’informació, produeix pràctiques sexuals de risc.

Molts joves s'inicien en la sexualitat mitjançant internet

Molts joves s’inicien en la sexualitat mitjançant internet

Si tenim com a precedent la falta d’informació, així com la necessitat d’un coneixement prematur de la sexualitat, ens trobem que els adolescents viuen el sexe d’una manera explosiva, sense límits. Les noies cada vegada exigeixen més que les vegi i se les tracti amb la mateixa naturalitat que als nois, és a dir, que elles també poden tenir sexe amb diverses persones i no ser mal vistes ni ser etiquetades, ja que a les nois no se’ls etiqueta de forma negativa sinó tot el contrari, són lloats i reconeguts positivament.

Per als adolescents les conseqüències d’una sexualitat de risc creuen que la tenen superada, la Sida ho veuen com una cosa llunyana que està controlat i que a ells no els passarà. Els embarassos ho veuen com un accident que amb la píndola del dia de després el tenen solucionat, per tant no cal prevenir perquè la solució la tenen fàcil, i per aquest motiu moltes vegades no fan servir el preservatiu i si també li sumem el fet que utilitzar preservatiu pot provocar un rebuig per part del noi, la noia accepta mantenir una relació sexual sense precaucions.

L'ús del preservatiu és essencial per a la prevenció de les malalties de transmissió sexual

L’ús del preservatiu és essencial per a la prevenció de les malalties de transmissió sexual

Baixa autoestima que pretén millorar-se a base de sexe

D’altra banda també hem de tenir en compte el paper important que juga l’autoestima en les relacions sexuals. L’autoestima no deixa de ser la valoració que fem de nosaltres mateixos, recordem que tant l’anorèxia com la bulímia poden tenir greus conseqüències tant en l’àmbit físic, com emocional i sexual.

De vegades l'excés d'activitat sexual és utilitzat amb ànim de millorar l'autoestima

De vegades l’excés d’activitat sexual és utilitzat amb ànim de millorar l’autoestima

Sóc el que follo

A l’autoestima sexual ens valorem en el terreny sexual, hem de tenir en compte que si no estem a gust amb el nostre cos i no ens sentim atractius/ves no sentirem que agradem a ningú. Com ens prenguem i visquem el sexe a la vida, dependrà que ens sentim millor o pitjor i per tant augmenti o disminueixi la nostra autoestima. Les persones amb problemes alimentaris, anteposen l’estètica del seu cos, de manera que tendeixen a respondre de dues maneres, o bé utilitzen el sexe per reafirmar per pujar l’autoestima que davant la primesa “gust” o bé a ser restrictiu en el sexe, ja que no accepten el seu cos i per tant tenen por de ser rebutjats.

[su_note note_color=”#f6e1f8″]Sóc el que menjo, sóc el que follo. D’aquesta manera Ana i Mia es consideren princeses per ser primes, de la mateixa manera que es consideren populars per tenir gran quantitat de relacions sexuals amb un gran nombre de persones.[/su_note]

Entenem com a tal que les persones que pateixen anorèxia i bulímia acostumen a tenir seriosos trastorns sexuals ja que s’intenta oferir una imatge femenina / masculina perfecta, per aquest motiu tendeixen erròniament a valorarse per la quantitat de relacions sexuals que puguin tenir.

Per finalitzar podríem dir que en l’actualitat en què vivim les parelles estan en constant canvi i ara a les relacions se les anomena “rotllos”, “amics amb dret a frec” o bé “follamics”. Cada vegada és més primerenca la iniciació en el sexe, l’edat és entre els 13 i 14 anys, per tant hi ha més desconeixement i major exposició al risc.

Un inici en la sexualitat incorrecte pot posar en risc l’empatia, l’autoestima, pot provocar depressió i alts nivells d’ansietat.

Leave a reply